Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. La întrebările deschise trebuie să notezi corect răspunsul pentru a fi validat. Nu folosi diacritice! Nu uita că pentru o literă lipsă sau în plus, ori așezată greșit în cuvânt, face ca acel răspuns să fie considerat invalid. De aceea, nu te grăbi! Dacă răspunsul corect este format din mai multe cuvinte, nu folosi virgulă sau alte semne de punctuație între cuvinte, ci, dacă răspunsul corect este, de exemplu „lăcuste şi miere sălbatică”, tu trebuie să scrii așa: lacuste si miere salbatica (deci nu lăcuste, miere sălbatică sau alte variante)
  4. La întrebările de tipul subiectului V, răspunsul tău trebuie să fie ca în acest exemplu: abc sau bc, depinde de situație. Deci, nu trebuie să pui virgulă și nici spațiu între litere, dacă e cazul. În situația în care răspunsul corect este „nicio variantă”, practic trebuie să lași liber răspunsul, dar în acest caz, ca să se valideze răspunsul, trebuie să scrii în căsuța de sub întrebare acest cuvânt: liber
  5. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  6. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  7. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte (fără subiectul VI, considerând că la CBTN vei ști foarte bine versetele)

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 10-11 – 25+

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.10-11 – 25+

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Întrebare de acomodare: Câte capitole are Evanghelia după Matei?

 
 
 

2. „Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mică trebuie să fie lumina aceasta!”

 
 

3. Isus a curățit un lepros și i-a zis să nu spună la nimeni, ci să se ducă, să se arate preotului și să aducă darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.

 
 

4. Când Isus a ajuns în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieșeau din morminte.

 
 

5. Isus a zis că este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat.

 
 

6. „De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un împărat care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi.”

 
 

7. Unde era Isus când a plătit darea pentru Templu?

 
 
 

8. Isus a zis: „…oricare va vrea să fie mare între voi ___”

 
 
 

9. Cine batjocoreşte şi nesocoteşte pe Domnul, conform psalmistului?

 
 
 

10. Ce i-a dat Domnul robului Său Moise, în Horeb?

 
 
 

11. Isus le-a întâmpinat pe Maria Magdalena și pe cealaltă Maria, și le-a zis să se ducă și să spună ___ Săi să meargă în Galileea, căci acolo Îl vor vedea.

 
 
 

12. Asociere:

(Notează pe un singur rând exact ca în acest model, pentru a se valida: 1d 2c 3c 4d 5c)

 

1 5 pâini A 5000 de bărbați
2 7 pâini B 4000 de bărbați
3 muntele schimbării la față C „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
4 părțile Cezareii lui Filip D „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
5 râul Iordan E „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”

13. Psalmistul spunea că toate ___ Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.

14. Cum se numeau cei doi fii ai lui Zebedei?

15. Domnul i-a prefăcut lui Esau munții într-o:

16. După ce Domnul va curăţa pe fiii lui Levi, aceștia Îi vor aduce: (2 elemente)

17. Cine a venit la Isus să-L întrebe dacă se cade sau nu să plătească bir cezarului?

18. Cine erau cei care s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. preoții cei mai de seamă

b. cărturarii

c. bătrânii norodului

19. Cine a zis că nu este vrednic, raportându-se la relația sa cu Isus?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. Ioan Botezătorul

b. un sutaș

c. Simon Petru

20. Când Isus a zis că „de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului”, marele preot:

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. și-a rupt hainele

b. a zis că hulește

c. a zis că este vinovat, să fie pedepsit cu moartea


Îtrebare 1 din 20

Loading

Deschide Clasamentul oficial TesteTN+

X
× Ai o întrebare?