Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. La întrebările deschise trebuie să notezi corect răspunsul pentru a fi validat. Nu folosi diacritice! Nu uita că pentru o literă lipsă sau în plus, ori așezată greșit în cuvânt, face ca acel răspuns să fie considerat invalid. De aceea, nu te grăbi! Dacă răspunsul corect este format din mai multe cuvinte, nu folosi virgulă sau alte semne de punctuație între cuvinte, ci, dacă răspunsul corect este, de exemplu „lăcuste şi miere sălbatică”, tu trebuie să scrii așa: lacuste si miere salbatica (deci nu lăcuste, miere sălbatică sau alte variante)
  4. La întrebările de tipul subiectului V, răspunsul tău trebuie să fie ca în acest exemplu: abc sau bc, depinde de situație. Deci, nu trebuie să pui virgulă și nici spațiu între litere, dacă e cazul. În situația în care răspunsul corect este „nicio variantă”, practic trebuie să lași liber răspunsul, dar în acest caz, ca să se valideze răspunsul, trebuie să scrii în căsuța de sub întrebare acest cuvânt: liber
  5. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  6. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  7. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte (fără subiectul VI, considerând că la CBTN vei ști foarte bine versetele)

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 6-7

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.6-7

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Întrebare de acomodare: Câte capitole are Evanghelia după Matei?

 
 
 

2. „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”

 
 

3. Rut a fost mama lui Obed.

 
 

4. „Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi mustrarea.”

 
 

5. Câştigul pe care-l aduce înţelepciunea este mai bun decât al aurului […]

 
 

6. Irodiada era nevasta cârmuitorului Irod.

 
 

7. Sămânța care a căzut pe locuri stâncoase _______ pentru că n-a găsit un pământ adânc.

 
 
 

8. Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la:

 
 
 

9. Cum l-a numit împăratul pe omul care a intrat în odaia de ospăț fără haina de nuntă?

 
 
 

10. „Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de ___”

 
 
 

11. Ce loc zăcea în întuneric și a văzut o mare lumină?

 
 
 

12. Asociere:

(Notează pe un singur rând exact ca în acest model, pentru a se valida: 1d 2c 3c 4d 5c)

 

1 5 pâini A 5000 de bărbați
2 7 pâini B 4000 de bărbați
3 muntele schimbării la față C „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
4 părțile Cezareii lui Filip D „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
5 râul Iordan E „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”

13. Cine a fost omorât între Templu și altar?

14. Cine a fost silit să ducă crucea lui Isus?

15. Iosif, bărbatul Mariei, era un om ___

16. „Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii ___ vor rămâne în ea”

17. „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului ___”

18. Cine jură pe altar:

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. jură pe el

b. jură pe tot ce este deasupra lui

c. jură pe cel ce l-a făcut

19. Unde strigă înțelepciunea?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. în pieţe

b. pe uliţe

c. unde e zarva mai mare

20. „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, ___”

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. va fi chemat mare în Împărăția cerurilor

b. va primi însutit

c. va moşteni viaţa veşnică


Îtrebare 1 din 20

Loading

Deschide Clasamentul oficial TesteTN+

X
× Ai o întrebare?