Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. La întrebările deschise trebuie să notezi corect răspunsul pentru a fi validat. Nu folosi diacritice! Nu uita că pentru o literă lipsă sau în plus, ori așezată greșit în cuvânt, face ca acel răspuns să fie considerat invalid. De aceea, nu te grăbi! Dacă răspunsul corect este format din mai multe cuvinte, nu folosi virgulă sau alte semne de punctuație între cuvinte, ci, dacă răspunsul corect este, de exemplu „lăcuste şi miere sălbatică”, tu trebuie să scrii așa: lacuste si miere salbatica (deci nu lăcuste, miere sălbatică sau alte variante)
  4. La întrebările de tipul subiectului V, răspunsul tău trebuie să fie ca în acest exemplu: abc sau bc, depinde de situație. Deci, nu trebuie să pui virgulă și nici spațiu între litere, dacă e cazul. În situația în care răspunsul corect este „nicio variantă”, practic trebuie să lași liber răspunsul, dar în acest caz, ca să se valideze răspunsul, trebuie să scrii în căsuța de sub întrebare acest cuvânt: liber
  5. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  6. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  7. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte (fără subiectul VI, considerând că la CBTN vei ști foarte bine versetele)

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 2-3 – 4-5

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.2-3 – 4-5

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Întrebare de acomodare: Câte capitole are Evanghelia după Matei?

 
 
 

2. Isus a curățit un lepros și i-a zis să nu spună la nimeni, ci să se ducă, să se arate preotului și să aducă darul pe care l-a rânduit Moise, ca mărturie pentru ei.

 
 

3. Iese a fost tatăl lui David.

 
 

4. Diavolul L-a dus pe Isus pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi bogăția lor.

 
 

5. Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii lui şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.

 
 

6. Când Isus a ajuns în ţinutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieșeau din morminte.

 
 

7. Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la:

 
 
 

8. Ce s-a suit până la Domnul cu privire la cetatea Ninive, cetatea cea mare?

 
 
 

9. Unde a găsit Iona o corabie ca să fugă departe de Fața Domnului?

 
 
 

10. Cine ar fi vrut să-l omoare pe Ioan Botezătorul?

 
 
 

11. Cum l-a numit împăratul pe omul care a intrat în odaia de ospăț fără haina de nuntă?

 
 
 

12. Asociere:

(Notează pe un singur rând exact ca în acest model, pentru a se valida: 1d 2c 3c 4d 5c)

 

1 5 pâini A 5000 de bărbați
2 7 pâini B 4000 de bărbați
3 muntele schimbării la față C „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
4 părțile Cezareii lui Filip D „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
5 râul Iordan E „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”

13. Cine a fost omorât între Templu și altar?

14. Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de ___ zile.

15. Numiți prorocul prin care a fost vestit cuvântul: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel”.

16. Din ce cetate era Simon, cel care a fost silit să ducă crucea lui Isus?

17. Iona știa că Domnul este un Dumnezeu ___ și plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, și că Se căiește de rău.

18. Pe cine a vindecat Isus în Templu?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. pe un lepros

b. pe niște orbi

c. pe niște șchiopi

19. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. Iacov era fiul lui Alfeu

b. lui Levi i se zicea și Tadeu

c. Andrei era fratele lui Simon Petru

20. „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, ___”

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Notează în căsuța de mai jos răspunsul tău; doar litera/literele, fără spații între ele

a. va fi chemat mare în Împărăția cerurilor

b. va primi însutit

c. va moşteni viaţa veşnică


Îtrebare 1 din 20

Loading

× Ai o întrebare?