Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Această simulare are formatul de la CBTN 2020, varianta online! 

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  4. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  5. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 25+

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.25+

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Acord Regulament TesteTN

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, și declar pe proprie răspundere că nu voi folosi materiale ajutătoare la rezolvarea întrebărilor și că nu voi permite vreunei persoane să mă ajute la rezolvarea întrebărilor.

Din oficiu: 10 puncte

 
 

2. După ce a auzit ce au povestit porcarii, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au văzut, s-au bucurat și I s-au închinat.

 
 

3. Simon Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”

 
 

4. În vasul de alabastru era ulei foarte scump.

 
 

5. Ioan a auzit din pustie despre lucrările lui Hristos.

 
 

6. „Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile.”

 
 

7. „Căci El mă va ocroti în cortul Lui, în ziua necazului…”

 
 

8. Isus a zis că în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi.

 
 

9. Când a auzit Isus vestea morții lui Ioan Botezătorul, a plecat într-un loc pustiu.

 
 

10. Isus a luat cele şapte pâini şi peştişorii şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt şi a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărţit norodului.

 
 

11. Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc.

 
 

12. „Ferice de cei împăciuitori ___”

 
 
 

13. „Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? […] căci, dacă ar fi fost făcute în ___ minunile care au fost făcute în tine, […] ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.”

 
 
 

14. „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.” a vestit prorocul:

 
 
 

15. „Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu ___ în Templul Tău cel sfânt.”

 
 
 

16. „Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că ___ gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”

 
 
 

17. „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea.” zicea prorocul:

 
 
 

18. „Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul ___”

 
 
 

19. Unde erau Isus și ucenicii când El le-a zis că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor?

 
 
 

20. „Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca ___”

 
 
 

21. „El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui ___”

 
 
 

22. Asociere

cei răi

 
 
 
 
 

23. Asociere

cei mândri

 
 
 
 
 

24. Asociere

cei neprihăniți

 
 
 
 
 

25. Asociere

cei ce caută pe Domnul

 
 
 
 
 

26. Asociere

cei smeriți

 
 
 
 
 

27. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Ioan Botezătorul?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. la mijloc era încins cu un brâu de curea

b. a fost vestit prin prorocul Isaia

c. se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. cel ce umblă în neprihănire

b. cel ce face voia lui Dumnezeu

c. cel ce nu jură ca să înşele

 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. saducheii zic că nu este înviere

b. Iosif din Arimateea s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus

c. de la Avraam până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor.”

 
 
 
 
 

31. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin puterea Ta îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale.”

 
 
 
 
 

32. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

 
 
 
 
 

33. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

 
 
 
 
 

34. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului”

 
 
 
 
 

Îtrebare 1 din 34

Loading

× Ai o întrebare?