Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Această simulare are formatul de la CBTN 2020, varianta online! 

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  4. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  5. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 4-5

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.4-5

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Acord Regulament TesteTN

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, și declar pe proprie răspundere că nu voi folosi materiale ajutătoare la rezolvarea întrebărilor și că nu voi permite vreunei persoane să mă ajute la rezolvarea întrebărilor.

Din oficiu: 10 puncte

 
 

2. „Rama îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

 
 

3. Ioan Botezătorul propovăduia în pustiul Iudeii.

 
 

4. Iona a fost fiul lui Amitai.

 
 

5. Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

 
 

6. Simon Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”

 
 

7. După ce a auzit ce au povestit porcarii, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au văzut, s-au bucurat și I s-au închinat.

 
 

8. Iuda Iscarioteanul a vândut pe Isus.

 
 

9. Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona în corabie.

 
 

10. „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”

 
 

11. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!”

 
 

12. „Ferice de cei împăciuitori ___”

 
 
 

13. „O ___ aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”

 
 
 

14. „O altă parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au ___”

 
 
 

15. „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută ___”

 
 
 

16. Iona a răspuns corăbierilor: „Sunt ___, şi mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea şi uscatul!”

 
 
 

17. Împăratul din Ninive s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în ___

 
 
 

18. Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă celor din Ninive şi nu l-a făcut. Lucrul acesta ___

 
 
 

19. „Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac ___, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni.”

 
 
 

20. „Ci tu, când posteşti, ___”

 
 
 

21. „Să nu daţi câinilor ___”

 
 
 

22. Asociere

casele împăraţilor

 
 
 
 
 

23. Asociere

mulţi sunt cei ce intră pe ea

 
 
 
 
 

24. Asociere

puţini sunt cei ce o află

 
 
 
 
 

25. Asociere

prorocii mincinoşi

 
 
 
 
 

26. Asociere

Ioan Botezătorul

 
 
 
 
 

27. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Ioan Botezătorul?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. la mijloc era încins cu un brâu de curea

b. a fost vestit prin prorocul Isaia

c. se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Ce l-au întrebat corăbierii pe Iona?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. ce meserie are

b. din ce popor este

c. încotro se duce

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Unii și alții ziceau despre Fiul omului că este unul din proroci. Care proroci au fost menționați de acei oameni?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. Ioan Botezătorul

b. Ilie

c. Ieremia

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.”

 
 
 
 
 

31. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.”

 
 
 
 
 

32. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.”

 
 
 
 
 

33. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.”

 
 
 
 
 

34. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

 
 
 
 
 

Îtrebare 1 din 34

Loading

× Ai o întrebare?