Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Această simulare are formatul de la CBTN 2020, varianta online! 

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  4. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  5. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 8-9

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.8-9

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Acord Regulament TesteTN

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, și declar pe proprie răspundere că nu voi folosi materiale ajutătoare la rezolvarea întrebărilor și că nu voi permite vreunei persoane să mă ajute la rezolvarea întrebărilor.

Din oficiu: 10 puncte

 
 

2. „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”

 
 

3. După ce a auzit ce au povestit porcarii, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Isus şi, cum L-au văzut, s-au bucurat și I s-au închinat.

 
 

4. Simon Petru a zis lui Isus: „Învăţătorule, vreau să Te urmez oriunde vei merge.”

 
 

5. „Rama îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

 
 

6. Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

 
 

7. „…celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!”

 
 

8. Iuda, vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit.

 
 

9. În vasul de alabastru era ulei foarte scump.

 
 

10. „Căci Eu sunt un Împărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.”

 
 

11. Ioan a auzit din pustie despre lucrările lui Hristos.

 
 

12. „O ___ aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”

 
 
 

13. Iona a răspuns corăbierilor: „Sunt ___, şi mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea şi uscatul!”

 
 
 

14. Împăratul din Ninive s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în ___

 
 
 

15. „Să nu daţi câinilor ___”

 
 
 

16. „Ferice de cei împăciuitori ___”

 
 
 

17. ”Căci până la ___ au prorocit toţi Prorocii şi Legea.”

 
 
 

18. „Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? […] căci, dacă ar fi fost făcute în ___ minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.”

 
 
 

19. Domnul a zis că a urât pe:

 
 
 

20. Iar dacă ar zice Edomul:

 
 
 

21. „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.” a vestit prorocul:

 
 
 

22. Asociere

casele împăraţilor

 
 
 
 
 

23. Asociere

mulţi sunt cei ce intră pe ea

 
 
 
 
 

24. Asociere

puţini sunt cei ce o află

 
 
 
 
 

25. Asociere

prorocii mincinoşi

 
 
 
 
 

26. Asociere

Ioan Botezătorul

 
 
 
 
 

27. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Ioan Botezătorul?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. la mijloc era încins cu un brâu de curea

b. a fost vestit prin prorocul Isaia

c. se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Ce l-au întrebat corăbierii pe Iona?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. ce meserie are

b. din ce popor este

c. încotro se duce

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Unii și alții ziceau despre Fiul omului că este unul din proroci. Care proroci au fost menționați de acei oameni?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. Ioan Botezătorul

b. Ilie

c. Ieremia

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel.”

 
 
 
 
 

31. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit, şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.”

 
 
 
 
 

32.

Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce (celor ce) iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce (celor ce) sunt chemaţi după planul Său.”

 
 
 
 
 

33. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”

 
 
 
 
 

34. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.”

 
 
 
 
 

Îtrebare 1 din 34

Loading

× Ai o întrebare?