La final vei afla automat ce punctaj ai obținut, și unul din calificativele: Admis sau Respins

Simulator Examen pentru CBTN 2022 – Faza pe județ – Toate categoriile

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

Acord Regulament TesteTN

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, și declar pe proprie răspundere că nu voi folosi materiale ajutătoare la rezolvarea întrebărilor și că nu voi permite vreunei persoane să mă ajute la rezolvarea întrebărilor.

Testul trebuie rezolvat în minim 20 minute și maxim 1 oră.

Din oficiu: 30 puncte (Dacă bifezi „Sunt de acord” cu Regulamentul)

 
 

Când ieşea Isus din apă, Ioan a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste Isus ca un porumbel.Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.”

 
 

„După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.”

 
 

Ucenicii au zis lui Isus: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”

 
 

Ucenicii s-au dus în satul dinaintea lor și au găsit măgăruşul legat afară lângă un gard.

 
 

„Voi bate turma, şi oile vor fi risipite.”

 
 

După ce Isus a murit, Iosif din Arimateea L-a dat jos de pe cruce și L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă.

 
 

După ce Isus a vindecat într-o sinagogă un om cu mâna uscată, fariseii au ieşit afară şi s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă.

 
 

Într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu și a început să smulgă spice de grâu.

 
 

Cărturarii ziceau despre Isus că scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor.

 
 

O altă parte din sămânță a căzut în pământ bun: a dat rod, care se înălţa şi creştea; şi a adus: una treizeci, alta cincizeci, şi alta o sută.”

 
 

Isus a chemat la Sine pe cei 12 şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât:

 
 
 

De unde s-a auzit glasul care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!” ?

 
 
 

Lui Isus i s-a făcut milă de:

 
 
 

În ce cetate a fost vindecat slăbănogul purtat de 4 inși?

 
 
 

Cine îl asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul?

 
 
 

Ce i-a răspuns Isus îndrăcitului din ținutul gadarenilor, care Îl ruga să-l lase să rămână cu El, după ce a fost vindecat?

 
 
 

Ce n-au putut să facă ucenicii?

 
 
 

I-au cerut lui Isus un semn din cer:

 
 
 

Isus i-a zis tânărului bogat: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea …”

 
 
 

Cine striga după Isus, zicând: „Fiul lui David, ai milă de mine!” ?

 
 
 

un tânăr

 
 
 
 
 

Ioan Botezătorul

 
 
 
 
 

Isus

 
 
 
 
 

Bartimeu

 
 
 
 
 

marele preot

 
 
 
 
 

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

De către cine erau trimiși în Ghetsimani, oamenii cu săbii şi cu ciomege?

a. preoţii cei mai de seamă

b. cărturari

c. bătrâni

 
 
 
 
 
 
 
 

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

Care din afirmațiile de mai jos au fost rostite de Isus?

a. „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”

b. „Cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!”

c. „Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu!”

 
 
 
 
 
 
 
 

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

Ce îneacă Cuvântul şi-l face astfel neroditor, conform pildei semănătorului?

a. bogățiile lumii

b. un necaz

c. o prigonire

 
 
 
 
 
 
 
 

Îtrebare 1 din 29

Loading

× Ai o întrebare?