Dacă dorești să știi cât ești de pregătit/ă pentru concursul biblic „Talantul în Negoț”, verifică-ți cunoștințele trecând prin Simulatorul de examen de mai jos.

Înainte de a trece prin SimuÎnainte de a trece prin Simulatorul de examen, recomand să rezolvi cele 40 de teste de pregătire

Această simulare are formatul de la CBTN 2020, varianta online! 

Pașii de urmat:

  1. Trebuie să răspunzi pe rând și cu atenție la fiecare întrebare. Întrebările respectă formatul de la concursul biblic;
  2. Apasă pe Următorul pentru a merge la următoarea întrebare sau pe Anterior pentru a reveni la o întrebare;
  3. Recomand să rezolvi examenul în minimum 20 de minute, dar obligatoriu trebuie rezolvat în maximum 1 oră;
  4. Este interzisă rezolvarea întrebărilor folosind materiale ajutătoare sau primind suportul unei persoane;
  5. La final vei primi rezultatele în mod automat în câteva secunde, împreună cu răspunsurile corecte și referințele biblice. Punctaj maxim Simulator Examen: 100 de puncte

Simulatorul de mai jos este pentru Categoria 6-7

Simulator Examen pentru CBTN 2020 – Faza pe biserică – Cat.6-7

Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de email:

1. Acord Regulament TesteTN

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, și declar pe proprie răspundere că nu voi folosi materiale ajutătoare la rezolvarea întrebărilor și că nu voi permite vreunei persoane să mă ajute la rezolvarea întrebărilor.

Din oficiu: 10 puncte

 
 

2. „Rama îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

 
 

3. „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi forțele întunericului nu o vor birui.”

 
 

4. „…vai de omul acela prin care vine prilejul de mândrie!”

 
 

5. „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi judecă-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.”

 
 

6. Domnul dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.

 
 

7. Isus a zis preoților celor mai de seamă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”

 
 

8. Isus a zis despre farisei că sunt nişte călăuze oarbe.

 
 

9. „De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi!”

 
 

10. „Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale”

 
 

11. „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.”

 
 

12. „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută ___”

 
 
 

13. „Să nu daţi câinilor ___”

 
 
 

14. „O ___ aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”

 
 
 

15. „Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac ___, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni.”

 
 
 

16. „…uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!” Este vorba despre:

 
 
 

17. Cum vine lipsa peste cel leneș?

 
 
 

18. „Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte ___”

 
 
 

19. De unde până unde sunt 14 neamuri?

 
 
 

20. Cum era înfățișarea îngerului care a prăvălit piatra de la uşa mormântului în care era Isus?

 
 
 

21. „Cei unsprezece ucenici s-au dus în ___, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.”

 
 
 

22. Asociere

casele împăraţilor

 
 
 
 
 

23. Asociere

mulţi sunt cei ce intră pe ea

 
 
 
 
 

24. Asociere

puţini sunt cei ce o află

 
 
 
 
 

25. Asociere

prorocii mincinoşi

 
 
 
 
 

26. Asociere

Ioan Botezătorul

 
 
 
 
 

27. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Ioan Botezătorul?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. la mijloc era încins cu un brâu de curea

b. a fost vestit prin prorocul Isaia

c. se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Unii și alții ziceau despre Fiul omului că este unul din proroci. Care proroci au fost menționați de acei oameni?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. Ioan Botezătorul

b. Ilie

c. Ieremia

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Ce lucruri Îi sunt urâte Domnului?

Poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect! Bifează răspunsul tău.

a. picioarele care aleargă repede la rău

b. ochii înșelători

c. gura care spune minciuni

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”

 
 
 
 
 

31. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”

 
 
 
 
 

32. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”

 
 
 
 
 

33. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

 
 
 
 
 

34. Bifează Referința biblică corectă pentru versetul:

„…pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită”

 
 
 
 
 

Îtrebare 1 din 34

Loading

× Ai o întrebare?